+48 508 000 439
+48 22 479 59 64
office@abdbiurorachunkowe.pl
Sprawiamy, że księgowość jest przyjemna!
Nasze wieloletnie doświadczenie i wiedza są solidnym fundamentem, który pomoże umocnić Twoją pozycję na rynku. Rozwiązujemy problemy i doradzamy, jak sobie z nimi radzić. Od teraz możesz zdobywać rynek nie martwiąc się o księgowość. Obsługujemy firmy polskie i zagraniczne. Usługi, które świadczymy, opieramy o współpracę z kancelarią prawną i podatkową. Zadzwoń i dowiedz się więcej.
opracowanie zakładowego planu kont
bieżące prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z Ustawą o rachunkowości lub według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR)
sporządzanie oraz elektroniczne wysyłanie deklaracji podatkowych (CIT, VAT, PIT)
przygotowywanie rocznych sprawozdań finansowych w języku polskim i angielskim
przygotowywanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych dla grup kapitałowych
sporządzanie sprawozdań do GUS i NBP
przygotowywanie raportów finansowych dla celów zarządczych
dostęp on-line do ksiąg rachunkowych
współpraca z audytorami Klienta
reprezentowanie Klienta w kontaktach z Urzędem Skarbowym, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz innymi instytucjami państwowymi, finansowymi i kontrolnymi
rejestracja podmiotu w Urzędzie Skarbowym
prowadzenie ewidencji sprzedaży i zakupu dla celów VAT
sporządzanie deklaracji VAT
informowanie o kwotach podatku VAT do wpłaty lub do zwrotu do Urzędu Skarbowego
bieżące prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów
przygotowanie i elektroniczne wysyłanie deklaracji podatkowych (PIT, VAT)
przygotowywanie sprawozdań do GUS i NBP
prowadzenie akt personalnych pracowników
ewidencja urlopów i zwolnień lekarskich
wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i dochodach
rejestracja pracodawcy i pracowników dla celów ubezpieczeń społecznych
sporządzanie projektów umów o pracę, umów cywilnoprawnych oraz innych umów i dokumentów kształtujących stosunek pracy
sporządzanie comiesięcznej listy płac
przygotowanie kart wynagrodzeń
kalkulacja miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych
sporządzanie rocznych informacji podatkowych dla osób zatrudnionych (PIT-11, PIT-40)
nadzór nad funkcjonującym działem księgowości
wsparcie merytoryczne w procesie zakładania działu księgowego
sporządzanie raportów dla celów zarządczych
sporządzanie sprawozdań finansowych na podstawie rzetelnie prowadzonych ksiąg rachunkowych
wdrażanie procedur kontroli wewnętrznej
wdrożenie/usprawnienie funkcji budżetowania
opracowywanie budżetu firmy
raportowanie z wykonania budżetów i rozliczanie odchyleń
projektowanie rozwiązań w zakresie działań restrukturyzacyjnych oraz optymalizacji kosztów działalności
optymalizacja procesu zamykania ksiąg mająca na celu przyspieszenie raportowania
merytoryczne wsparcie przy rozpoczęciu i likwidacji działalności gospodarczej
sporządzanie instrukcji obiegu dokumentów oraz instrukcji kasowej, materiałowej i inwentaryzacyjnej
wyprowadzenie zaległości w księgach rachunkowych
doradztwo przy opracowywaniu regulaminów pracy i wynagradzania
opracowywanie biznes planów
bieżące informowanie pracodawców o zmianach w przepisach prawnych
ocena stanu ksiąg oraz kontroli wewnętrznej przedsiębiorstwa
nadzór księgowy w procesie wydzielenia zorganizowanej części przedsiębiorstwa
opracowywanie dokumentacji finansowej dla celów przekształcenia spółki
opracowywanie polityki rachunkowości i instrukcji wewnętrznych
przygotowywanie wyceny przedsiębiorstw

KONTAKT

ABD Biuro Rachunkowe Krzysztof Woźniak
ul. Grzybowska 87
00-844 Warszawa
Budynek Concept Tower, 7 piętro
NIP: 919 114 18 73
REGON: 951 081 717
Tel:
+48 508 000 439
 
+48 22 479 59 64
Fax:
+48 22 203 41 54
office@abdbiurorachunkowe.pl
www.abdbiurorachunkowe.pl
WYŚLIJ